Máy chưng cất đạm

Máy cất đạm hay bộ chưng cất đạm được sử dụng để thực hiện phân tích Nitơ và xác định Protein theo phương pháp Kieldahl – Dumas trong ngành công nghiệp Thực phẩm , Thức ăn chăn nuôi và các ứng dụng khác trong ngành môi trường và công nghiệp hóa chất. Có 5 dòng (Model) với mức độ tự động hóa khác nhau: UDK 129, UDK139, UDK149, UDK159 và UDK169

Hệ thống chưng cất đạm, hệ thống Kjeldahl được cải tiến lần 4 dựa trên kinh nghiệm người sử dụng trực tiếp, khắc phục các nhược điểm theo thời gian nhằm đưa lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

Công nghệ hiện đại cùng với vật liệu cao cấp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ với môi trường hóa chất khắc nhiệt. Công nghệ TEMSTM đem lại lợi ích cho môi trường và kinh tế cho các doanh nghiệp.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ