Máy phân tích phổ tín hiệu

Máy phân tích phổ là thiết bị được dùng phân tích tín hiệu truyền qua hoặc truyền đi bởi hệ thống hoặc thiết bị cá nhân, để xác định được đường đặc tính của tín hiệu từ đó phát hiện ra lỗi và khắc phục sự cố.

Máy phân tích phổ tín hiệu rất tiện lợi cho người dùng, hiển thị cả những thông tin tín hiệu chưa được xử lý như: điện áp,công suất, chu kỳ, dải biên và tần số. Tùy thuộc vào những ứng dụng mà tín hiệu sẽ có các đặc điểm khác nhau, và được dùng là để phân tích phổ tín hiệu điện, tần số, công suất, biến dạng, băng thông và các thành phần khác của tín hiệu. Máy phân tích phổ có ích rất lớn cho việc phân tích đặc tính của các thiết bị điện tử mà điển hình nhất là máy phát Wireless.

Do đó, máy phân tích phổ tín hiệu được sử dụng rộng rãi trong việc đo đạc các đặc tính đáp ứng tần số, nhiễu méo dạng của mạch RF bằng cách so sánh phổ tín hiệu của đầu vào và ra.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ