Thiết bị đo môi trường

Máy đo Chất rắn hòa tan TDS

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Máy đo chất rắn hòa tan TDS là một công cụ được thiết kế để kiểm tra môi trường nước, xác định tổng số chất hòa tan (tổng chất rắn hòa tan) trong nước (khoáng sản, muối, kim loại, cation, anion .... Giá trị kết quả được đưa ra như một PPM (phần triệu - hạt triệu), tương ứng mg/lít.

Thiết bị đo chất rắn hòa tan TDS này được trang bị một bồi thường nhiệt độ tự động, đo lường kết quả vì thế không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nước. Sử dụng các thiết bị này bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt giữa các nước từ đường ống nước, nước giếng và nước lọc.

Máy đo chất rắn hòa tan TDS thường được sử dụng ở các nước trong hồ, ao, hồ bơi và spa, nơi sản xuất nước sạch uống (nước uống đóng chai, nước tinh khiết, nước khoáng), thực phẩm, y tế . ..

Lưu ý khi sử dụng: Các máy đo chất rắn hòa tan này không xác định những hạt đó là loại gì và cũng có thể nó không thể được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của hóa chất, chất gây ô nhiễm dược phẩm và dấu vết của thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay kích thích tố. Vì thế không nên sử dụng thiết bị này để kiểm tra sự an toàn của nước uống, những thử nghiệm này chỉ được thực hiện ở cấp độ phòng thí nghiệm.