Thiết bị đo môi trường

Máy đo độ mặn của nước

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Máy đo độ mặn là một dụng cụ giúp đo độ mặn hay độ muối được ký hiệu S‰ (S viết tắt từ chữ salinity – độ mặn) là tổng lượng (tính theo gram) các chất hòa tan chứa trong 1 kg nước. Người ta thường dùng máy đo độ mặn trong nông nghiệp như đo độ mặn của nước, nước biển, đất trồng,… hay trong công nghiệp như đo độ mặn của nước mắm, muối,… để sản xuất chế biến theo mục đích sử dụng.

Có 2 loại thiết bị có thể đo độ mặn, độ muối là:

- Khúc xạ kế đo độ mặn: Dùng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để đo, cách này dùng để đo nồng độ % của muối NaCl trong nước.

- Máy đo độ mặn kỹ thuật số: Đo lượng muối chính xác có trong 1kg nước cần đo hay sử dụng đo độ mặn đất, nước mắm,…

Khúc xạ kế đo độ mặn hay máy đo độ mặn cầm tay được dùng để đo độ mặn của nước biển, đo nồng độ muối. Máy đo độ mặn còn được sử dụng trong công nghiệp sản xuất thủy sản, nước mắm, thực phẩm và phụ gia thực phẩm