Thiết bị đo môi trường

Máy đo nhu cầu Oxy hoá COD

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Nhu cầu oxy hóa học (ký hiệu: COD) chính là lượng oxy cần thiết để có thể oxy hóa các chất trong nước. Chỉ số COD được dùng để xác định hàm lượng các chất có trong nguồn nước thải, nước sinh hoạt… Việc xác định COD sẽ cho kết quả trong thời gian ngắn và là yếu tố để các nhà nghiên cứu có thể đánh giá được tình hình ô nhiễm hiện tại của nguồn nước.