Tủ vi khí hậu

Tủ vi khí hậu ( Tủ môi trường ) hay còn gọi là tủ sinh trưởng thực vật, tủ nuôi trồng thực vật được sử dụng để kiểm tra các ảnh hưởng của các điều kiện môi trường cụ thể đối với các sản phẩm sinh học, sản phẩm công nghiệp, vật liệu, các thiết bị và linh kiện điện tử.

Tủ vi khí hậu được sử dụng trong các ngành: kiểm tra độ ổn định của sản phẩm trong ngành dược phẩm, trong lĩnh vực sinh sản côn trùng và bò sát… Được ứng dụng để thiết kế mô phỏng môi trường, thử nghiệm vật liệu và kiểm tra sự ổn định theo các quy định phù hợp với nguyên tắc ICH

Tủ vi khí hậu có thể được ứng dụng:

– Thử nghiệm độc lập cho các tác động môi trường đối với mẫu thử nghiệm.

– Chuẩn bị các mẫu thử nghiệm để kiểm tra tính chất vật lý hóa học

– Tạo điều kiện môi trường để cho nuôi cấy mô, nuôi cấy hạt giống nảy mầm. Phạm vi nhiệt độ từ +4 °C đến – 40 °C hoặc thấp hơn. Độ ẩm cao (lên đến 98%) đảm bảo cung cấp độ ẩm thích hợp để hạt giống nảy mầm, các luồng không khí ngang đảm bảo nhiệt độ tuyệt vời và độ ẩm đồng đều trên toàn khu vực

Tủ vi khí hậu, tủ thử độ bền thời tiết sẽ thiết lập một điều kiện môi trường có kiểm soát như: Nhiệt độ, độ ẩm trong tủ với một thời gian nhất định. Với việc thiết đặt môi trường tự nhiên lặp đi lặp lại, cho phép kiểm tra giới hạn chịu đựng của mẫu tối đa là bao nhiêu trước ảnh hưởng của điều kiện thời tiết. Ví dụ: Bình thường khi sản xuất ra 1 sản phẩm, không biết sản phẩm đó bền bỉ, chịu được điều kiện thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm…) bao lâu sẽ hỏng, biến dạng. Nếu cứ để điều kiện thường thì rất lâu và không có thời gian. Tủ vi khí hậu sẽ giúp giải quyết việc đó.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ