Thiết bị đo môi trường

Quang kế

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Quang kế là dụng cụ để đo các đại lượng quang học như độ rọi, cường độ ánh sáng (thấy được và không thấy được), quang thông, độ chói, các hệ số truyền qua, phản xạ cũng như các đại lượng đặc trưng của bức xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại.

Quang kế làm việc theo hai nguyên tắc cơ bản:

1. Cho chùm sáng cần đo và chùm sáng đã biết cường độ cùng hiện lên ở hai nửa của vùng quan sát một thị kính rồi dùng mắt trực tiếp so sánh độ sáng của hai nửa đó.

2. Cho chùm sáng cần đo tác dụng lên tế bào quang điện trong trường hợp đo chùm ánh sáng không thấy được như tia hồng ngoại, tử ngoại.

Tuỳ theo yêu cầu của kĩ thuật, có:

Quang kế ngọn lửa, xác định các vạch phổ đặc trưng của các hệ nguyên tử

Quang kế trắc vi (vi trắc Quang kế) để đo độ đen và các vạch quang phổ xuất hiện trên kính ảnh.