Thiết bị đo cơ khí

Máy đo độ cứng

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
Mũi đo độ cứng Rockwell HRC
2.500.000 ₫
Mã SP: HRC TIANRAN
Máy đo độ cứng Brinell Insize ISHB-M100
69.000.000 ₫
Mã SP: ISHB-M100 INSIZE
Máy đo độ cứng INSIZE ISHU-330
68.303.445 ₫
Mã SP: ISHU-330 INSIZE