Thiết bị đo môi trường

Thiết bị đo môi trường

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Thiết bị đo môi trường, chất lỏng, thực phẩm

Thiết bị đo môi trường giúp phân tích và đưa ra kết quả nhanh chóng các chỉ tiêu của môi trường để có biện pháp kiểm soát, bảo trì thích hợp. Các chỉ tiêu gồm: PH, ánh sáng, gió, ồn, nhiệt độ độ ẩm, độ cồn, độ ngọt, độ mặn, độ đục, đo dầu axis, ...

Tại E-TechMart chúng tôi cung cấp và phân phồi toàn quốc các thiết bị đo và phân tích trong các lĩnh vực: môi trường, kiểm tra chất lượng sản phẩm Ô tô – xe máy, Điện – điện tử, luyện kim, hóa chất...cung cấp sản phẩm của các hãng hàng đầu thế giới như: Shimadzu, Rion, Chino, Kanomax và Tokyo Keiki của Nhật Bản, E-Instruments của Mỹ, Compact Instruments của Anh và Angelantoni của Italia.... Với đa dạng các loại sản phẩm, từ các loại test kit đo nhanh hiện trường, các loại máy cầm tay tiện dụng phân tích hiện trường, đến các loại dùng phân tích trong phòng thí nghiệm. Các sản phẩm phân tích môi trưởng chủ yếu mà công ty cung cấp gồm: 

- Thiết bị đo nồng độ pH, nhiệt độ; pH/ORP.
- Thiết bị đo độ đục.
- Thiết bị đo độ dẫn.
- Thiết bị so màu.
- Thiết bị đo đa chỉ tiêu.
- Các loại test kit đo nhanh môi trường nước.
- Máy phát hiện và xác định nồng độ khí độc.
- Thiết bị đo độ ồn.
- Thiết bị đo nồng độ bụi, thiết bị đo độ sáng.
- Thiết bị xác định phóng xạ...