Thiết bị đo lưu lượng nước

Thiết bị đo lưu lượng nước là một thiết bị đo lưu lượng nước (hay còn gọi là đo lưu lượng dòng nước) được sử dụng để đo số lượng nước đang chảy qua một đường ống hoặc một khu vực cụ thể. Có rất nhiều loại thiết bị đo lưu lượng nước khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu đo và độ chính xác cần thiết. Ví dụ như: máy đo lưu lượng nước tự động, máy đo lưu lượng nước bằng cảm biến chảy, máy đo lưu lượng nước bằng dòng chảy v.v.

Thiết bị đo lưu lượng nước được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, cung cấp và quản lý nước, cảnh báo chất lượng nước v.v.

Liên hệ