Thiết bị đo mức

Thiết bị đo mức là một thiết bị đo mức (hay còn gọi là đo độ sâu) của một chất lỏng hoặc hạt. Có rất nhiều loại thiết bị đo mức khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và độ chính xác cần thiết. Ví dụ như: máy đo mức dùng cảm biến ultrasonic, máy đo mức dùng cảm biến radar, máy đo mức dùng cảm biến dòng chảy v.v.

Thiết bị đo mức được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng, cung cấp và quản lý nước, dầu và khí, cảnh báo chất lượng nước v.v.

Liên hệ