Máy đo sóng đứng VSWR

Sóng đứng trong di động còn gọi là VSWR. VSWR được gây ra bởi một bộ tín hiệu RF bị phản xạ tại điểm trở kháng không tương thích trên đường truyền tín hiệu. Nếu như không có phản xạ thì VSWR sẽ bằng một. Khi VSWR tăng lên thì sự phản xạ sẽ càng nhiều. Nếu VSWR cao và công suất cao thì có thể gây ra tình huống nguy hiểm như khi ta sử dụng điện áp cao trong đường truyền.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ