Đo điện trở, thử cách điện

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:
Máy đo điện trở Extech 380580
12.100.000 ₫
Mã SP: 380580 Extech

Với nền công nghiệp tự động hóa hiện nay, các thiết bị máy móc phải đạt yêu cầu an toàn cao. An toàn cách điện của thiết bị sử dụng phải đạt tiêu chuẩn cao. Để biết chính xác thiết bị có độ cách điện an toàn hay không chúng ta cần đến thiết bị đo điện trở cách điện hay đồng hồ đo điện trở cách điệnMegomet.

Theo số liệu thống kê thì có tới 80% các việc thử nghiệm và bảo trì các thiết bị điện, điện tử liên quan đến đánh giá khả năng toàn vẹn của cách điện. Mặt khác khả năng cách điện của vật liệu hay thiết bị cách điện phụ thuộc nhiều yếu tố: các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, mưa, nắng..), các yếu tố về thông số làm việc của thiết bị (điện áp, dòng điện, thời gian làm việc…). Đồng thời khả năng cách điện cũng luôn suy giảm theo tuổi của thiết bị. Cùng với đó thì việc xác định, đánh giá tính cách điện của thiết bị phải thực hiện trong nhiều giai đoạn: khi sản xuất, khi sửa chữa, bảo trì hay kiểm tra định kỳ..Vì vậy việc đo đạc, đánh giá điện trở cách điện cần nhanh chóng, chính xác. Điều này được thực hiện nhờ các đồng hồ đo điện trở cách điện. Như vậy vai trò của đồng hồ đo điện trở cách điện là rất quan trọng.

Ứng dụng của đồng hồ đo điện trở cách điện:

- Đồng hồ đo điện trở cách điện được sử dụng: Để xác định, đánh giá, kiểm soát chất lượng khi sản xuất.

- Đánh giá hỗ trợ trong quá trình thi công, cài đặt, nghiệm thu,kiểm nghiệm sản phẩm.

- Kiểm tra, đánh giá định kỳ hay trong bảo trì sửa chữa, sử lý sự cố…

- Ngoài ra các loại máy đo điện trở cách điện hiện đại ngày nay còn được tích hợp nhiều tính năng thực hiện được nhiều công việc như một đồng hồ đo điện đa năng.