Máy đo màu sắc quang phổ

Ngày nay chúng ta đã biết màu sắc cực kỳ quan trọng đối với tất cả các ngành sản xuất trong cả công nghiệp và nông nghiệp và có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng tâm lý và hành vi mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên khi con người càng tạo ra nhiều màu sắc khác nhau thì càng khó quản lý và phân biệt hơn. Do đó với sự hỗ trợ của Máy đo màu sắc thì công việc nhận biết, pha trộn màu sắc cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và máy đo màu có 2 loại:

Máy đo màu thông thường bằng cảm biến: Có giá thành rẻ nhưng độ chính xác không cao. Dùng cho các lĩnh vực không đòi hỏi màu sắc cao.

Máy đo màu quang phổ: Có độ chính xác cao nhưng giá thành rất cao. Dùng trong lĩnh vực yêu cầu khắt khe sự chính xác trong việc đo màu.

Trong kỹ thuật một màu sắc có thể được mô tả bằng ba thuộc tính đó là: Sắc màu, giá trị và sắc độ. Cả ba nhân tố của màu sắc này có thể được biểu diễn bằng đồ thị hay được kết hợp trong hệ thống không gian 3 chiều gọi là không gian màu.

Như vậy từ việc đo các bước sóng phản hồi và qua các công thức tính của các không gian màu mà ta có thể đo được giá trị chính xác của các màu thông qua ba giá trị XYZ(RGB) hay L*a*b. Đây chính là nguyên lý hoạt động của Thiết bị đo màu sắc. Giúp người sử dụng có thể thiết lập được công thức màu mới từ những màu gốc sẵn có hay tìm ra đúng sai giữa các màu để từ đó pha chỉnh màu một cách nhanh chóng và chính xác.

Liên hệ