Tủ cấy vi sinh

Tủ cấy vi sinh hay tủ tạo môi trường sạch được gắn màng lọc khí HEPA ở trên đầu hoặc sau lưng tủ. Loại thiết bị này chỉ bảo vệ mẫu thao tác. Bạn có thể sử dụng cho các hoạt động cần môi trường sạch như tránh bụi khi lắp ráp các thiết bị vô trùng. Không được dùng tủ cấy vi sinh khi thao tác với môi trường tế bào, các đối tượng có khả năng gây nhiễm cũng như bất kỳ các đối tượng nguy hiểm khác. Người sử dụng sẽ tiếp xúc với các đối tượng này khi thao tác trên tủ cấy vi sinh, và bị quá mẫn, trúng độc hoặc nhiễm bệnh phụ thuộc vào đối tượng được thao tác. Không bao giờ được sử dụng tủ cấy vi sinh dòng khí thổi ngang để thay thế tủ an toàn sinh học.

Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

Liên hệ