Chất chuẩn cho máy đo

Các thiết bị đo, thiết bị phân tích không thể hoạt động được nếu thiếu đi chất chuẩn. Việc lựa chọn chất chuẩn và mức độ sử dụng chất chuẩn nói lên năng suất và độ tin cậy của mỗi phòng thí nghiệm

Chất chuẩn có các dạng:

Dạng nguyên chất – neat: ưu điểm của loại này là có hạn dài, có thể pha ra các loại nồng độ khác nhau. Tuy nhiên dạng này cũng đòi hỏi trình độ pha chế chuẩn, ngoài ra một số chất chuẩn đòi hỏi pha chế trong điều kiện tiêu chuẩn như Aflatoxin, Asen, đồng vị phóng xạ

Dạng pha chế sẵn – ready to use: ưu điểm là có nồng độ rất tin cậy, tuy nhiên khi đặt cần đặc biệt chú ý về dung môi của chất chuẩn. Các dung môi nên gần nhất với dung môi pha mẫu. Thông thường các dung môi là nước, MeOH, Aceton, ACN, n Hexan, Dichloromethan, acid HCl, HNO3.

Hỗn hợp chuẩn – Mix là hỗn hợp các chất chuẩn pha trong một loại dung môi có nồng độ biết trước. Hỗn hợp chuẩn có ưu điểm dùng trong phân tích đa thành phần với các yếu tố ảnh hưởng. Người sử dụng có thể quan sát thời gian lưu, cường độ tín hiệu tương đối của các cấu tử trên tài liệu đi kèm chất chuẩn.

Mẫu chuẩn – Reference certified material: Gần như là hỗn hợp chuẩn nhưng thành phần và nồng độ các cấu tử mô phỏng một mẫu có thật trong tự nhiên ví dụ mẫu nước thải, mẫu bùn thải, mẫu ngô nhiễm nấm, mẫu thép

Các chủng vi sinh vật chuẩn, antibody antigen: các chủng vi sinh vật chuẩn dùng để nghiên cứu, các antibody antigen đặc hiệu dùng trong các nghiên cứu miễn dịch

Chất chuẩn máy – Calibration validation: các dung dịch chuẩn máy như pH, độ dẫn,, bộ hóa chất chuẩn thiết bị HPLC, XRF v.v…

Khí chuẩn – calibration gas: các máy đo khí độc, chuẩn các sensor điện hóa, các máy phân tích khí nhanh và các hệ đo dùng trong công nghiệp .

Khám phá danh mục

 • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ
 • Cảm biến nhiệt độ
 • Camera Nhiệt
 • Chất chuẩn cho máy đo
 • Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm
 • Máy cất nước
 • Máy chuẩn độ
 • Máy đếm hạt chất lỏng
 • Máy đo áp suất khí
 • Máy đo Chất rắn hòa tan TDS
 • Máy đo CO2 trong chất lỏng
 • Máy đo cường độ ánh sáng
 • Máy đo độ bụi
 • Máy đo độ cứng của nước
 • Máy đo độ dẫn
 • Máy đo độ dẫn điện, EC
 • Máy đo độ đục
 • Máy đo độ mặn của nước
 • Máy đo độ ngọt
 • Máy đo độ ồn
 • Máy đo độ ồn - Âm thanh
 • Máy đo độ PH
 • Máy đo hoạt động bề mặt
 • Máy đo khí
 • Máy đo mật độ và nồng độ
 • Máy đo màu mật ong
 • Máy đo môi trường đa năng
 • Máy đo nhiệt độ điện tử
 • Máy đo nhiệt độ hồng ngoại
 • Máy đo nhiệt độ tiếp xúc
 • Máy đo nhiệt độ trong thực phẩm
 • Máy đo nhu cầu Oxy hoá COD
 • Máy đo Ni-trít
 • Máy đo nồng độ Ammonia
 • Máy đo nồng độ bạc
 • Máy đo nồng độ Brom
 • Máy đo nồng độ Canxi
 • Máy đo nồng độ Chlorine
 • Máy đo nồng độ cồn
 • Máy đo nồng độ Crom
 • Máy đo nồng độ Cyanuric
 • Máy đo nồng độ Đồng
 • Máy đo nồng độ Fluoride
 • Máy đo nồng độ Hydrazine
 • Máy đo nồng độ i-ốt
 • Máy đo nồng độ Iodine
 • Máy đo nồng độ Kali
 • Máy đo nồng độ Kiềm
 • Máy đo nồng độ Magie
 • Máy đo nồng độ Manganese
 • Máy đo nồng độ nhôm
 • Máy đo nồng độ Niken
 • Máy đo nồng độ Nitrate
 • Máy đo nồng độ sắt
 • Máy đo nồng độ Silica
 • Máy đo nồng độ Sulfate
 • Máy đo Oxy hóa khử ORP
 • Máy đo oxy hoà tan DO
 • Máy đo Phosphate
 • Máy đo Siro
 • Máy đo thời tiết
 • Máy đo tốc độ gió
 • Máy đo từ trường
 • Máy khuấy từ
 • Máy kiểm tra thực phẩm
 • Máy lấy mẫu khí môi trường
 • Máy quang phổ khả kiến
 • Nhiệt kế điện tử
 • Quang kế
 • Thiết bị đo điểm sương
 • Thiết bị phân tích nước
 • Hiện chưa có sản phẩn nào trong mục này. Vui lòng chọn sản phẩm khác!

  Liên hệ