Thiết bị đo môi trường

Chất chuẩn cho máy đo

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Các thiết bị đo, thiết bị phân tích không thể hoạt động được nếu thiếu đi chất chuẩn. Việc lựa chọn chất chuẩn và mức độ sử dụng chất chuẩn nói lên năng suất và độ tin cậy của mỗi phòng thí nghiệm

Chất chuẩn có các dạng:

Dạng nguyên chất - neat: ưu điểm của loại này là có hạn dài, có thể pha ra các loại nồng độ khác nhau. Tuy nhiên dạng này cũng đòi hỏi trình độ pha chế chuẩn, ngoài ra một số chất chuẩn đòi hỏi pha chế trong điều kiện tiêu chuẩn như Aflatoxin, Asen, đồng vị phóng xạ

Dạng pha chế sẵn - ready to use: ưu điểm là có nồng độ rất tin cậy, tuy nhiên khi đặt cần đặc biệt chú ý về dung môi của chất chuẩn. Các dung môi nên gần nhất với dung môi pha mẫu. Thông thường các dung môi là nước, MeOH, Aceton, ACN, n Hexan, Dichloromethan, acid HCl, HNO3.

Hỗn hợp chuẩn - Mix là hỗn hợp các chất chuẩn pha trong một loại dung môi có nồng độ biết trước. Hỗn hợp chuẩn có ưu điểm dùng trong phân tích đa thành phần với các yếu tố ảnh hưởng. Người sử dụng có thể quan sát thời gian lưu, cường độ tín hiệu tương đối của các cấu tử trên tài liệu đi kèm chất chuẩn.

Mẫu chuẩn - Reference certified material: Gần như là hỗn hợp chuẩn nhưng thành phần và nồng độ các cấu tử mô phỏng một mẫu có thật trong tự nhiên ví dụ mẫu nước thải, mẫu bùn thải, mẫu ngô nhiễm nấm, mẫu thép

Các chủng vi sinh vật chuẩn, antibody antigen: các chủng vi sinh vật chuẩn dùng để nghiên cứu, các antibody antigen đặc hiệu dùng trong các nghiên cứu miễn dịch

Chất chuẩn máy - Calibration validation: các dung dịch chuẩn máy như pH, độ dẫn,, bộ hóa chất chuẩn thiết bị HPLC, XRF v.v...

Khí chuẩn - calibration gas: các máy đo khí độc, chuẩn các sensor điện hóa, các máy phân tích khí nhanh và các hệ đo dùng trong công nghiệp .