Đầu dò nhiệt độ Line Seiki KF-01A (0-500°C)

Liên hệ

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm: KF-01A
Thương hiệu
Thương hiệu: LINE SEIKI
Xuất xứ
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành
Bảo hành: 12 Tháng

Tất cả các sản phẩm bán ra tại E-TechMart đều được đảm bảo về chất lượng. Nếu phát hiện sản phẩm fake không đúng hãng sản xuất sẽ được E-Techmart đứng ra giải quyết để bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Đầu dò nhiệt độ Line Seiki KF01A (0-500°C) là một dạng Thermocouple Probes type K của hãng LINE SEIKI được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản.

Một số model phổ biến :

KF-01A, KF-02A, KF-03A, KF-04A, KF-05A, KF-06A, KF-08A, KF-09A, KF-10A, KF-12A, KF-13A, KF-14A, KF-15A, KF-16A, KF-17A, KF-18A, KB-20A, KS-21A, KB-22A, KS-22A, KS-23A, KB-24A, KS-60A, KB-66A, KB-75A, KS-80A, KB-81A, KS-82A, KS-96A, KS-97A, KW-6-0300TM, KW-6-0150GM, KC-6-0300PM, KM-62A

 

Thông số kỹ thuật

Model No. Type Max.
Temp.
Dimensions Applications
KF-01A K 500°C KF01A Surfaces
KF-02A K 500°C KF02A Surfaces /
Hard-to-reach Surfaces
KF-03A K 500°C KF03A Small surfaces
KF-04A K 500°C KF04A Small surfaces /
Hard-to-reach surfaces
KF-05A K 250°C KF05A Small surfaces
KF-06A K 250°C KF06A Small surfaces /
Hard-to-reach surfaces
Discontinued in 2021
(While Supplies Last)

KF-07A
K 400°C KF07A Small surfaces
KF-08A K 400°C KF08A Small surfaces /
Hard-to-reach surfaces
KF-09A K 400°C KF09A Small surfaces
KF-10A K 400°C KF10A Small surfaces /
Hard-to-reach surfaces
KF-12A K 250°C KF12A Moving rollers
(with diameter of 100Փto flat),
Convex surfaces
KF-13A K 400°C KF13A Moving rollers
(with diameter of 20Փto flat),
Convex surfaces
KF-14A K 400°C KF14A Moving rollers
(with diameter of 100Փto flat),
Convex surfaces

 

Model No. Type Max.
Temp.
Dimensions Applications
KF-15A K 250°C KF15A Surfaces
(with magnet)
KF-16A K 1,000°C KF16A Surfaces
(with high temperature)
KF-17A K 250°C KF17A surfaces

Low-Cost Model

KF-18A K 250°C KF18A Surfaces /
Hard-to-reach surfaces
Low-Cost Model
Model No. Type Max.
Temp.
Dimensions Applications Type・Material of protection pipe
KB-20A K 400°C KB20A Liquids /
Interiors of Semi-solids
Pipe type ・ SUS304
KS-21A K 800°C KS21A Liquids /
Interiors of Semi-solids
(with high temperature)
Sheath type ・ SUS316
KB-22A K 300°C KB22A Liquids /
Interiors of Semi-solids
Pipe type ・ SUS304
KS-22A K 650°C KS22A Liquids /
Interiors of Semi-solids
Sheath type ・ SUS316
KS-23A K 800°C KS23A Liquids
(with high temperature)
Sheath type ・ SUS316
KB-24A K 250°C KB24A Liquids
(Chemical resistance)
Pipe type ・ SUS304 with
fluorocarbon polymers
tube
KS-60A K 300°C KS60A Liquids /
Small spot surfaces
Sheath type ・ SUS316
KB-66A K 300°C KB66A Liquids /
Interiors of Semi-solids
Pipe type ・ SUS304
KB-75A K 300°C KB75A Gases Pipe type ・ SUS304

 

Model No. Type Max.
Temp.
Dimensions Applications Type・Material of protection pipe
KS-80A K 900°C KS80A Liquids
(Heavy-duty purposes)
Sheath type ・ SUS316
KB-81A K 400°C KB81A Liquids / Gases Pipe type ・ SUS304
KS-82A K 1,050°C KS82A Liquids
(with high temperature)
Sheath type ・ Inconel R
KS-96A K 650°C KS96A Liquids /
Interiors of Semi-solids
(Hard-to-reach
measuring objects)
Sheath type ・ SUS316
KS-97A K 650°C KS97A
KW-6-0300TM K 200°C KW60300tm Liquids / Gases Wire type with
fluorocarbon polymers
coating
KW-6-0150GM K 250°C KW60150GM Liquids /
Interiors of Semi-solids
Wire type with
Fiberglass coating

Extension cable

Model No. Type Dimensions Cable
Length
Cable
Type
KC-6-0300PM K KC60300PM L=3,000 PVCՓ0.65

oder

Miniature connector

Model No. Type Dimensions Type   Model No. Type Dimensions Type
KM-62A K KM62A Plug KM-63A K KM63A Jack

* SUS304 & SUS316 are stainless steel.
* Inconel is nickel based alloys. INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation.
* Probes for moving rollers are without wheels.

Liên hệ