Sato S270WP-02

Liên hệ

Mã sản phẩm
Mã sản phẩm: S270WP-02
Thương hiệu
Thương hiệu: SATO
Xuất xứ
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành
Bảo hành: 18 Tháng

Tất cả các sản phẩm bán ra tại E-TechMart đều được đảm bảo về chất lượng. Nếu phát hiện sản phẩm fake không đúng hãng sản xuất sẽ được E-Techmart đứng ra giải quyết để bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Đầu dò nhiệt độ Sato S270WP-02 ( −40.0 ~250.0°C) là đầu dò cảm biến tùy chọn cho Nhiệt kế kỹ thuật số chống nước SK-270WP. Khả năng chống thấm nước IPX7 của nó giúp nó có thể rửa được bằng nước chảy khi được kết nối với bộ phận chính và chấp nhận khăn lau cồn. Báng cầm có một phần mỏng ở giữa để cầm nắm thoải mái.

Thông số kỹ thuật

No. 8079-01
S270WP-01
ff8a60a4878178e9e04620915a68b81a1ee63e4a 8079 01 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-51
S270WP-01-1.0
ff8a60a4878178e9e04620915a68b81a1ee63e4a 8079 01 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Cable length: 1.0 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-52
S270WP-01-1.5
ff8a60a4878178e9e04620915a68b81a1ee63e4a 8079 01 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Cable length: 1.5 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-53
S270WP-01-2.0
ff8a60a4878178e9e04620915a68b81a1ee63e4a 8079 01 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Cable length: 2.0 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-02
S270WP-02
941fddbdea3e4ff090150026ae2f272b320e27a0 8079 02 A01Sensing part: 3 mm dia. x 200 mm (L), pointed end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-03
S270WP-03
5533516d03cfe8e539c80834f2efe39dbe333d87 8079 03 A01Sensing part: 3 mm dia. x 400 mm (L), round end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-04
S270WP-04
04de4ac8207016d0c077f3afc725b6f96ed23290 8079 04 A01Sensing part: 2 mm dia. x 150 mm (L), pointed end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-05
S270WP-05
3624937fb4fac245942cb39efe3da29763e87152 8079 05 A01Sensing part: 2 mm dia. x 45 mm + 3 mm dia. x 55 mm, pointed end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-06
S270WP-06
72eac4a15631053096b7973062ea217bf58cbf57 8079 06 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 40.0°C
No. 8079-11
S270WP-11 *
644ff6c0822d9c76f0c6ba0ed3a87d81e0cf361d 8079 11 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-12
S270WP-12 *
faeefddd49099b38c8f5b234d683b389c4eebc20 8079 12 A01Sensing part: 3 mm dia. x 200 mm (L), pointed end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-13
S270WP-13 *
ad8509fe05879741d805a3e75173239c30f365e5 8079 13 A01Sensing part: 3 mm dia. x 400 mm (L), round end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-14
S270WP-14 *
19f3af015d9588050cf1303f3f340ba750073384 8079 14 A01Sensing part: 2 mm dia. x 150 mm (L), pointed end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-15
S270WP-15 *
40aa1e273d9de5ccd42e212ab7bf02567aff4962 8079 15 A01Sensing part: 2 mm dia. x 45 mm + 3 mm dia. x 55 mm, pointed end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 250.0°C
No. 8079-16
S270WP-16 *
5a74543a0eace859381f387390fac7f4f857e7ad 8079 16 A01Sensing part: 3 mm dia. x 100 mm (L), pointed end
Silicone cable length: 0.7 m
Range: −40.0 to 40.0°C
No. 8079-21
S270WP-21
1fbaa375f62b7038ebc19486215e15bb6d376df5 8079 21 A01Sensing part: 3 mm dia. x 420 mm (L), round end
Cable length: 1.0 m
Range: −40.0 to 200.0°C
No. 8079-31
S270WP-31
34057b55607201231749bad9200029d045373081 8079 31 A01Sensing part: 17 mm dia. x 90 mm (L), cylinder-shaped
Cable length: 5 m
Range: −40.0 to 105.0°C
No.8079-41
S270WP-41
15a309baab372d1f9d95032d1690022d614db2c0 8079 41 A01Sensing part: 9 mm dia.
Cable length: 0.8 m
Range: 25.0 to 200.0°C
Liên hệ