Căn lá chêm dày NIIGATA SEIKI FG-12-1 (0.12mmx1m)

Liên hệ