Căn lá chêm dày NIIGATA SEIKI FG-13-1 (0.13mmx1m)

Liên hệ