Đồng hồ so kiểu cơ INSIZE 2301-10 (10mm; nắp lưng có tai cài; 0.01mm)

Liên hệ