Đồng hồ so kiểu cơ INSIZE 2324-10A (10mm; 0.01mm)

Liên hệ