Đồng hồ so kiểu cơ Mitutoyo 2046SB (10mm/ 0.01mm)

Liên hệ