Máy đo độ pH của nước HORIBA PH210-K (-2.00~16.00 pH; ± 0.01 pH)

Liên hệ