Máy đo nhiệt độ điển tử hiện số EBRO TDC 150 (1340-1611) (-50℃-150℃)

Liên hệ