Máy đo rung – gia tốc bằng phương pháp áp điện IMV VM-4424H (5Hz ~ 1kHz)

Liên hệ