Nhiệt kế chuẩn EBRO EBRO TFX430 + TPX330 (-100°~500°C)

Liên hệ