Nhiệt kế chuẩn EBRO TFX430 + TPX130 (-100°~ 500°C)

Liên hệ