Nhíp đo trong NIIGATA SEIKI IC-400J (400mm)

Liên hệ