Nhíp đo trong NIIGATA SEIKI IC-600J (600mm)

Liên hệ