Nivo cân máy điện tử tích hợp đo góc Insize 2179-360 0 – 360/0.1°

Liên hệ