Panme cơ khí đầu nhỏ Mitutoyo 111-215 (0-25mm/ 0.01mm)

Liên hệ