Panme đo rãnh điện tử Mitutoyo 422-231-30 (25-50mm)

Liên hệ