Panme đo trong cơ khí đo lỗ 2 chấu Mitutoyo 368-002 (2.5-3mm/ 0.001mm)

Liên hệ