Thương Hiệu Wildco

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Không tìm thấy sản phẩm nào!

wildco-logoWildlife Supply Company®, được thành lập vào năm 1938, là một trong những nhà tiên phong trong ngành công nghiệp lấy mẫu môi trường. Wildco thiết kế và phát triển các mẫu Gàu lấy mẫu nhãn hàng Ponar™, Quả chọi nhãn hàng K-B™, Gàu lấy mẫu nhãn Shipek™, con lăn nhãn hàng Ann Arbor™, quả chọi dùng trong cát nhãn hàng Ogeechee. Trong năm 2000, Wildco được mua lại bởi Công  ty Science First®,  Science First® là một công ty đã có  53 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị khoa học cho ngành giáo dục.