Hoá chất thí nghiệm

XÓA ĐIỀU KIỆN LỌC SẮP XẾP THEO:

Không tìm thấy sản phẩm nào!

Hóa chất thí nghiệm (hay hóa chất phòng thí nghiệm) được dùng trong phòng thí nghiệm để học sinh, sinh viên và giảng viên thực hành trong nghiên cứu. Hóa chất thí nghiệm rất đa dạng, ứng dụng nhiều trong ngành công nghệ: Nuôi, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, kỹ thuật môi trường… lượng hóa chất được sử dụng chủ yếu tập trung ở các phòng thí nghiệm hóa, công nghệ sinh học, kỹ thuật môi trường, hóa – vi sinh, bệnh học