Máy Điêu Khắc Gỗ CNC

Máy Điêu Khắc Gỗ CNC với nhiều tên gọi như Máy đục gỗ CNC, Máy khắc gỗ CNC, Máy tiện gỗ CNC hay Máy đục gỗ vi tính đây đều là những dòng máy CNC chuyên dùng để đục các sản phẩm gỗ theo file mẫu có sẵn được thiết kế trên máy tính.

Máy khắc gỗ CNC ra đời có ý nghĩa rất lớn đối với ngành điêu khắc nhất là trong kinh doanh, sản xuất quy mô lớn. Giúp tạo ra những sản phẩm gỗ một cách tự động, đạt độ hoàn mỹ chính xác trong thiết kế, nâng cao năng suất tạo ra hàng loạt mẫu trong thời gian ngắn nhất một cách chính xác mà không phụ thuộc vào tay nghề người thợ.

Máy tiện gỗ CNC 5 đầu PK-1325-5
PK Máy tiện gỗ CNC 5 đầu PK-1325-5
215.000.000 ₫
Liên hệ