Máy đo tốc độ vòng quay

Máy đo tốc độ vòng quay là một thiết bị được sử dụng để đo tốc độ quay của một vật thể. Có nhiều loại máy đo tốc độ vòng quay khác nhau, nhưng các loại thông dụng bao gồm:

  • Máy đo tốc độ vòng quay bằng cách sử dụng một cảm biến quang học, điện tử hoặc hồng ngoại để đo tốc độ quay của một vật thể.
  • Máy đo tốc độ vòng quay bằng cách sử dụng một cảm biến từ, điện tử hoặc hồng ngoại để đo tốc độ quay của một vật thể.
  • Máy đo tốc độ vòng quay bằng cách sử dụng một cảm biến lực, điện tử hoặc hồng ngoại để đo tốc độ quay của một vật thể.

Máy đo tốc độ vòng quay được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như công nghiệp, năng lượng, công nghệ vũ trụ, và các ứng dụng khoa học và kỹ thuật.

Liên hệ