Top 7 đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki bán chạy nhất

Lượt xem: 58 Đăng bởi: Huyền

 

1. Đồng hồ đo áp suất AT G3/8 φ75 (0~0.1Mpa) Daiichi Keiki

Đây là Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (0~0.1Mpa) kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất AT G3/8 φ75 (0~0.1Mpa) Daiichi Keiki

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model AT G3/8 φ75
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất 0~0.1Mpa
Vật liệu A5052P, C3604BD
Ren kết nối G3/8
Kích thước size đồng hồ phi 75mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 240g

2. Đồng hồ đo áp suất A MT G3/8 φ100 (0~1Mpa) Daiichi Keiki

Đây là Đồng hồ đo áp suất A MT G3/8 φ100 (0~1Mpa) Daiichi Keiki kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất A MT G3/8 φ100 (0~1Mpa) Daiichi Keiki

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model A MT G3/8 φ100
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất 0~1Mpa
Vật liệu  Plastic, Brass
Ren kết nối G3/8
Kích thước size đồng hồ phi 100mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 350g

3. Đồng hồ đo áp suất chân không Daiichi Keiki BT G3/8 φ75

Đồng hồ đo áp suất chân không Daiichi Keiki BT G3/8 φ75

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model BT G3/8 φ75
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất -0.1~0Mpa
Vật liệu A5052P, C3604BD
Ren kết nối G3/8
Kích thước size đồng hồ phi 75mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 250g

4. Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (0~0.4Mpa)

Đây là Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (0~0.4Mpa) kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (0~0.4Mpa)

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model AT G3/8 φ75
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất 0~0.4Mpa
Vật liệu A5052P, C3604BD
Ren kết nối G3/8
Kích thước size đồng hồ phi 75mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 240g

5. Đồng hồ đo áp suất đa năng Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (-0.1~0.4Mpa)

Đây là Đồng hồ đo áp suất đa năng Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (-0.1~0.4Mpa) kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất đa năng Daiichi Keiki AT G3/8 φ75 (-0.1~0.4Mpa)

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model AT G3/8 φ75
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất -0.1~0.4Mpa
Vật liệu A5052P, C3604BD
Ren kết nối G3/8
Kích thước size đồng hồ phi 75mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 240g

6. Đồng hồ đo áp suất GRK Glycerine Daiichi Keiki BU G1/2 φ100

Đây là Đồng hồ đo áp suất GRK Glycerine Daiichi Keiki BU G1/2 φ100 kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất GRK Glycerine Daiichi Keiki BU G1/2 φ100

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model BU G1/2 φ100
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất 0~3Mpa
Vật liệu A5052P, C3604BD
Ren kết nối G1/2
Kích thước size đồng hồ phi 100mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 830g

7. Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki BT UNF7/16 φ60 (-0.1~2Mpa)

Đây là Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki BT UNF7/16 φ60 (-0.1~2Mpa) kép được sản xuất để đo áp suất khí nén, áp suất thủy lực và các áp suất chung khác.

Đây là sản phẩm rất hợp lý vì chúng tôi đã giảm được chi phí thông qua hệ thống sản xuất hàng loạt .

Sản phẩm này được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS, có chất lượng và hiệu suất ổn định.

Đồng hồ đo áp suất Daiichi Keiki BT UNF7/16 φ60 (-0.1~2Mpa)

Thông số kỹ thuật

Tên hãng DAIICHI KEIKI
Model BT UNF7/16 φ60
Xuất xứ Nhật Bản
Khoảng đo áp suất -0.1~2Mpa
Vật liệu  SS, C3604BD
Ren kết nối UNF7/16
Kích thước size đồng hồ phi 60mm
Độ chính xác ±1.6%F.S
Tiêu chuẩn JIS
Trọng lượng 210g

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên hệ